GUF:s verksamhet består bla av kunskapshöjande insatser, såsom föredrag, kurser, företagsbesök och idédiskussioner. Viktiga inslag är också samverkan och nätverkande. Avstampet är ett program som är utformat av GUF och syftar till att ge uppfinnaren en genomlysning av sin idé samt synpunkter på nyhetsvärde, marknad, fortsatt upplägg samt uppfinnarens presentation av sin idé. Mer info om Avstampet lämnas av styrelsen genom e-mail till: info@guf.se

GUF har egna mentorer och ett Mentorprogram som löper över två terminer. Du som vill få möjlighet till en egen mentor ska vara medlem i GUF. Du ska befinna dig i innovationsprocessen eller i startgroparna för att kommersialisera. Mer info om Mentorprogrammet lämnas av styrelsen: info@guf.se.


Stadgar

 

Stadgar

Redovisningar

Verksamhetsberättelsen – 2016

 

SUF logo small

Som medlem i en lokal uppfinnarförening är du automatiskt medlem i Svenska Uppfinnareföreningen SUF och får tillgång till de medlemsförmåner som SUF erbjuder. Genom ditt medlemskap kan du exempelvis sköta årsavgiftsbevakning för patent, design och varumärken till ett konkurrenskraftigt pris. Värdebeviset som ger en timmes kostnadsfri konsultation hos en patentbyrå är en annan uppskattad förmån. Läs mer om de olika medlemsförmånerna på SUF’s hemsida www.uppfinnare.se.