Lena Nyström

Ordförande

Bakgrund

Har en Biomedicinsk utbildning, arbetat med Medicinsk forskning, Klinisk farmakologi och Kliniska prövningar vid Göteborgs universitet. Har varit delaktig i uppbyggnaden och igångsättning av enheten för Sahlgrenska School of Innovation and Entrepreneurship vid Göteborgs Universitet. Är själv uppfinnare samt mentor och coach åt ett flertal uppfinnare. Är utbildad processledare för MentorRing som är en metod framtagen av Svenska Uppfinnareföreningen för att främja innovationsarbete. Erhöll Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfonds Mentorstipendium år 2006.  Har under årens lopp haft ett flertal uppdrag inom Svenska Uppfinnareföreningen.

Mitt engagemang mynnar ut i att jag vill förbättra villkoren för uppfinnare i Sverige samt att skapa förutsättningar för att fler ska få ut sina produkter/ tjänster på marknaden.


 

Solgun Drevik

Vice Ordförande

Bakgrund

26 år inom SCA Hygiene Products AB, som bl.a. Associate Scientist Produktutveckling med stort focus på patenthantering. Med min starkt utvecklade känsla för konsumentinsikter och problemlösningar genom åren, har jag bidragit till ca 70 inlämnade IP rättigheter, nationellt och internationellt för SCA. Många av dem återfinns i de produkter som SCA säljer idag. Det har blivit en del utmärkelser genom åren, men den jag är mest stolt över är ”Nominerad till Pohemspriset 2013” och blev 1 av de 3 finalisterna.

Alla år av innovationsarbete har gett mig en härlig känsla för vad som får människor att bli delaktiga och ge allt I innovationsprocesser, för att skapa de bästa resultaten.

Idag jobbar jag fortfarande med innovationsprocesser, produktutveckling och patentsupport, men i egen regi.

Min förhoppning som ledamot i GUF är att med min bakgrund och passion för innovationsarbete kunna bidra till ännu bättre möjligheter för alla fantastiska uppfinnare i Sverige.

Telefon: 0706-636911

E-post: solgun.drevik@i3innovate.se

Hemsida: http://i3innovate.se


 

Bengt Forshult

Kassör

Bakgrund

Jag är civilingenjör från Chalmers med inriktning mot organisk kemi och polymerteknologi och med examen 1973. Patentingenjörsutbildning på Stockholms Universitet med examen 1994.

Jag har större delen av mitt arbetsliv varit anställd på Mölnlycke och SCA. Inom Mölnlycke och SCA har det varit en strategi att kompetensutveckla sin personal genom att ge personer erfarenheter från olika delar av företaget. Jag har därför fått möjlighet att arbeta med en hel del olika saker såsom produktutveckling, marknad, logistik och produktion innan jag hittade min roll och sadlade om för att utbilda mig till patentingenjör för ca 25 år sedan.

SCA är ett företag med en stor patentavdelning och som lämnar in ett stort antal patentansökningar varje år för att bygga en konkurrenskraftig patentportfölj. Patent och andra immateriella rättigheter har stor kommersiell betydelse för SCA. SCA är ett globalt företag och patentverksamheten är också global vilket inneburit att jag fått resa och arbeta mycket med våra dotterbolag i andra länder.

Jag har varit chef för SCA:s globala patentverksamhet under ett antal år och med rapporterande personal i flera länder.

Sedan 2014 har jag dragit mig tillbaka som pensionär, men för att inte helt släppa mitt yrke har jag ett litet konsultbolag inom patent med namnet Florapatent. Ambitionen är främst att arbeta med uppfinningar som kommer från mindre och medelstora företag samt från universitet och högskolor.


Göte Eriksson

Vice kassör 

Bakgrund

10 år som Försäljningschef på Sveriges största konfektyrimport. sedan 9 år till min pensionering eget företag i det stor konfektyrimportföretaget med en nettomarginal som aldrig var under 10%. Drev många produktutvecklingar samt  ett handfull uppfinningar. Många affärsidéer samt affärsplaner genom åren.


 

Eva-Lisa Andersson

Sekreterare

Bakgrund

 


Yahya CAN

Ordinarie ledamot (Webbansvarig)

Bakgrund

Jag född år 1966. Scoutrörelsen (där jag började som vargunge och växte upp till scoutledare), den allra första boken som jag läste, The Coral Island (Korallön), av Robert Michael Ballantyne och  min ungdoms bästa bok, Jonathan Livingston Seagull (Måsen), av Richard Bach, har tillsammans påverkat mina tankegångar och livsstil. 

För att få användning av min kreativitet, innovations förmåga och idérikedom blev jag medlem i Svenska Uppfinnareförening år 1991 och i Göteborgs Uppfinnareförening år 1994.

Jag älskar staden Göteborg så mycket att jag är en auktoriserad Göteborgs Guide. Där igenom kan jag berika nordens unika, kompakta, den levande och livgivande staden Göteborg. Sist men inte minst, jag är jättestolt över att vara en Volvoit.

Telefon: 0739 – 80 98 61 

E-post: blogg@yahyacan.se

Blogg: http://blogg.yahyacan.se


 

Birger Ericson

Ordinarie ledamot

Bakgrund

1980 Startade jag Birger Ericson Fasad AB som under flera år byggdes upp till att vara ett av de fyra största fasadföretagen i Göteborg. Som mest hade företaget 22 fast anställda murare plus arbetsledning. Vår huvudinriktning var renovering av äldre byggnader, företrädesvis murat och putsat byggande.

1988 började jag utveckling av IR-metoden för färgborttagning efter att jag blivit sjuk av det då förekommande lösningsmedlet för borttagning av färg, metylenklorid.

1991 Kom det första färdiga Speedheatersystemet . När fastighetskrisen kom och efterfrågan på den typ av fasadrenovering vi gjorde försvann, så ombildade jag företaget och arbetar sedan dess ständigt med produktutveckling och nya lösningar.

2009 Flyttar Speedheater System AB, som företaget nu heter, från Partille till Alingsås. Jag tar hem all tillverkning av IR produkter till våra lokaler, för att få bättre kontroll på kvalitet. Produktutveckling och testning av nya lösningar förbättras med närheten till den egna produktionen. Samtidigt vill jag att företaget ska vara en del av den västsvenska samhällutveckling, som skapar jobb.

Min kunskap och erfarenhet av försäljning i kombination med stor envishet har hjälp mig att utveckla Speedheater System AB till vad det är idag. Ett växande företag med stor potential att ta nya marknader på nya områden. I dag säljs Speedheaters produkter till 14 länder och vi upplever ett ständigt ökat intresse.

Telefon: 0706-67 63 43

Arbete: 031-366 85 51


 

Fredrik Stigebrandt

Ordinarie ledamot

Bakgrund

Fredrik Stigebrandt har ett förflutet inom energibranschen, där han arbetade närmare femton år på den mörka sidan (Oljebranschen) och har därefter vänt över till den ljusa sidan (Solenergi och Batteriteknik) där han verkat de senaste 10 åren.Bred erfarenhet av produktutveckling och produktion i mindre skalor samt kommersialisering.


Erik Schipper

Suppleant 

Bakgrund

Erik (1967) är född i Holland och har ettinternationelltförflutet inom hygienbranschen som bl.a.produkt- marknadsföring och innovationansvarig på ett globalt ledande företag. Även ett par år inom retailbranschen på enstort ledande kedjainomdagligvaruhandel. Tillsammans med en kollega startade han konsultbolaget i3 innovate AB som innovationskonsult.

Just nu aktiv som marknadsföringskonsult och inom e-handel.

 


Ronny Särka

Suppleant 

Bakgrund

Ronny har lång erfarenhet som konstruktör på Westerfors&Medbo Ingenjörsbyrå AB

Stor erfarenhet av rör och mekanisk konstruktion. Vill du som medlem i GUF få en konstruktion och CAD-scen utförd så kan du göra det tillsammans med Ronny Särka.

 


 


Daniel Karlsson

Revisor

Utbildad flygmekaniker, flyttade hemifrån som 16 åring för att plugga flyg i Västerås.
Har som 14 åring sommararbetat på brädgård och har sedan dess varit fast i byggsektorn. 
Jobbat som butiksansvarig säljare, utesäljare, försäljningsansvarig, egen företagare, affärsansvarig och är numera egen företagare igen. Har varit 1 av deltagarna i svenska versionen av Draknästet med min uppfinning. Är/ har varit ägare av flertalet patent, designskydd och varumärken. 
 
Telefon: 0734-330618 

E-post: daniel@dakira.se


 

Torstein Hansen

Revisorssuppleant 


Pia Sternberg

Valberedning(sammankallande)


Robert Perneborn

Valberedning