Göteborgs Uppfinnareklubb startade 1982 i en barack i Åkered, Västra Frölunda. Några uppfinnare hade enligt egen beskrivning fått nog av ensamt kämpande mot patentmyndigheter, innovationsmedelsförvaltande myndigheter, utvecklingsfonder och osamarbetsvilliga företag.

Uppfinnareklubben, som till en början var en ekonomisk förening, blev i början av 1990-talet en ideell förening. Föreningen har haft möteslokaler på ett flertal platser i Göteborg. Sedan 2004 har GUF sin verksamhet på Lindholmen i Lindholmen Science Park.

Föreningens medlemmar kommer från vitt skilda branscher med kompetens som är både omfattande och djupa. Från 2009 är alla medlemmar i GUF automatiskt anslutna till Svenska Uppfinnareföreningen och kan därmed ta del av de förmåner som finns i Riksorganisationen.

 

GUF