Drivaggregat i en båt innefattande motroterande, dragande propellrar anordnade på ett undervattenshus och där akterpropellern arbetar kaviterande samt drivinstallation med två sådana drivaggregat.

Fördelar med framåtriktade propellrar

  • Framåtriktade propellrar har visat sig vara överlägsna i prestanda, köregenskaper och bränsleförbrukning. Eftersom de arbetar i ostört vatten blir drivkraften effektivare än för konventionella inombordssystem.
  • Eftersom propellerströmmen är horisontell tas hela kraften till vara för att driva båten framåt. Volvo Penta IPS kan även användas tillsammans med skrov med plan yta. Båten kan därmed konstrueras för mindre motstånd.

 

Den första prototypen
Den första prototypen.

 

De bränslerelaterade fördelarna med Volvo Penta IPS är tydliga: förbrukningen är upp till 30% lägre vid marschfart jämfört med rak axel. Det innebär en räckvidd som är över 40% längre och naturligtvis stora fördelar för miljön.

 

Uppfinnare: Benny Hedlund

 

Detta blev IPS