Personer med tex en liten båt avsedd för fiske och folk med terrängbilar vill ibland värma upp mindre mängd mat, som tex korv. Även förare av skogsmaskiner, traktorer och grävmaskiner kan använda denna uppfinning. Värmaren kopplas till motorns anslutning för varmvatten avsett för hyttvärme och med denna enkla värmeväxlare får du din korvburkraskt varm.

Konserv-värmare

 

Konserv-värmare

Uppfinnare: Benny Hedlund