Har du svårt att nå eller sätta tillbaka duschhandtaget när du duschar? Om du är rörelsehindrad eller har annan funktionsnedsättning så underlättar Spoldosan® i vardagen. Vårdpersonal får ett nytt arbetsredskap som sparar både tid, rygg och hälsa. Spoldosan® ger dig en hjälpande hand och håller det spolande duschmunstycket medan du exempelvis ställer in temperatur, byter position eller schamponerar.

Spoldosan® kan höjdanpassas vilket gör den lätt att nå om du sitter och duschar. Spoldosan® kan användas på sjukhus, äldreboenden, hotell, skolor, bad- eller sportanläggningar, campingar, i hemmet etc.

 

Hur fungerar Spoldosan®? Spoldosan förbättrar duschmiljön vid förebyggande genomspolning av vattenledningssystem. Den fångar upp det mesta av den första vattendimman, mellan 75- 86% mot att vattnet flödar fritt. I stillastående vatten och  vid gynnsam temperatur kan legionellabakterier växa till. Dessa kan smitta via inandning av kontaminerad  vattendimma och orsaka legionärssjukan – en allvarlig lunginflammation.. Viktigt för Spoldosans funktion är rätt vattentemperaturer efter genomspolning. Mindre skvätt på väggar och golv minskar risken att halka och bränna sig.

Spoldosan

Kontakt

Torso Innovation AB
birgitta.olsson@torso-innovation.com

Torsbyn 8
458 91 Färgelanda
Telefon +46 (0)528 203 03
Mobil +46 (0)70 537 20 30

www.torso-innovation.com