Slirkoppling för lågfart

Dieselmotorer som sitter i moderna båtar, är begränsad till ca 3500 rpm varvtalsområde, och har en normal tomgångsvarvtal på ca 600-800 rpm. Denna uppfinning gör det möjligt att vid tilläggning reducera hastigheten ned till ca 2 knop istället för ca 5 knop, vilket är en avgörande faktor för säker tilläggning. Även växling mellan framåt och back blir helt ryckfri.

En vanlig lösning är att koncentriskt placera en hydraulpump mellan svänghjul och slirkoppling, vilket därmed ökar inbyggnadslängden för hela drivaggregatet. Med en hydraulpump placerad på motorn, tillsammans med en fördelarventil, kan motorns styrservopump användas som tryckkälla vilket reducerar bygglängden från ca 100mm till ca 30 mm.

 

Fördelar:

  • Kort inbyggnad, reducerad kostnad samt enkelt underhåll av hydrauliken.

 

Uppfinnare: Benny Hedlund

 

Slirkoppling för lågfart