Med planetväxlar är det alltid svårt att få utväxlings rätt mellan stegen, (oftast försöker man att ha stegen som en geometrisk serie). I det här fallet löstes problemet med lågväxeln så den låg närmare den normala startväxels utväxling, dessutom gav växellådan två backväxlar som kunde automatiskt växlas.

Powertronic går fortfarande i produktion.

Powertronic


Powertronic

Uppfinnare: Benny Hedlund