Ett sätt att ta tillvara rotationsenergi från förbränningsmotor eller vindkraftturbin.

 

Användningsområde 1:

Uppvärmning av vatten avsett för dusch eller diskvatten ombord på båt, fartyg med mera.

Användningsområde 2:

Anordning kan kopplas till exempelvis en vindturbin och alstra varmt vatten som kan lagras, eller användas direkt till vattenburen värme eller via värmeväxlare ge värme för hushållet.

Beskrivning:

En förbränningsmotor som går på tomgång levererar väldigt lite värme till kylvattnet och med moderna motorer har man svårt att hålla arbetstemperaturen uppe, särskilt i dieselmotorer. Denna uppfinning belastar motorn så att vattentemperaturen stiger i motorn och därmed ger en bättre förbränning dvs. mindre utsläpp av HC. Producerat värme kan lagras i tank eller användas direkt till  sanitära ändamål.

 

Uppfinnare: Benny Hedlund

Hydrodynamisk värme

 

 

 

Hydrodynamisk värme

 

 

Hydrodynamisk värme