FIXERINGSANORDNING FÖR INFUSIONSAGGREGAT.
Fastrid syftar till att fixera infusionsaggregat eller liknande utrustning vid patientvård. Fastrid håller aggregatet på plats med hjälp av en kardborrebandsfunktion. Ändamålet med fixeringsanordningen är främst att:

  • säkerställa att permanentkanylen inte rubbas ur sitt läge vid drag eller ryck i aggregatet,
  • behandlingen ska upplevas bekväm för patienten (jämför med tejp som ibland kan vara svår eller obehaglig att avlägsna),
  • underlätta arbetet för personal genom att förenkla hanteringen och samtidigt minska tidsåtgången vid anslutning och borttagning av infusionsaggregat eller annan utrustning,
  • minska förbrukningen av tejp och bandage.

Fastrid finns i en storlek som passar de vanligaste infusionsaggregaten som används idag. Fastrid är gjort i polopropylen och kan därför återvinnas som plast. Bandet är avsett att användas till en patient och sedan slängas till förbränning.

Produktblad

Artikel i Veterinär Magazinet

Uppfinnare: Carina Forsman

Animal healthcare solutions - www.ahsolutions.se

carina.forsman@ahsolutions.se

0703-447331

 

 

 

Fastrid
Fastrid