Små idéer som betyder mycket

De Gula Ögonen är ett hjälpmedel för bridgespelare med nedsatt syn för att få medspelarnas kort att hamna inom tillräckligt synavstånd utan störande prat. Bridge är ett kortspel som kräver koncentration och tankearbete. Ögonsymbolerna placeras på de platser där den synskadade vill att medspelarna ska lägga korten.

De lysande Gula Ögonen fungerar som en tyst påminnelse till medspelarna. I det ögonblick de lägger ner sitt kort styr de Gula Ögonen korten till rätt plats. Den synskadade slipper påminna och inga frågor om vilka kort som spelats ut behöver störa tankeverksamheten.

Det började med...

att min bridgeälskande mamma Käte inte längre kunde se vilka kort medspelarna lade eftersom de hamnade för långt bort. Önskemål om att få bridgespelarna att placera korten närmare henne fungerade nästan aldrig. Att fråga vilket kort som spelats varje gång störde spelet för alla. Jag ville inte att min lilla mamma skulle behöva sluta med sin kära hobby.

Lösningen var att få medspelarna att placera korten där Käte kunde se dem utan störande prat. De Gula Ögonen är en tyst påminnelse för medspelarna om var korten skall placeras.

Om innovatören

Jag är en påhittig person som tycker det är roligt att hitta enkla lösningar på livets olika små problem. Min uppfinning fick mig att själv börja spela bridge och därtill att designa olika tillbehör i bridgespelets anda.

Bakgrund inom näringslivet som informatör med inriktning på marknadsföring, språkintresserad, arbetar gärna internationellt. Idag egen företagare som erbjuder tjänster inom marknadskommunikation och kundrelationer.

Aktuellt

De Gula Ögonen har uppmärksammats i media både i Sverige och i Tyskland. Hjälpmedlet används nu av många spelare som är tacksamma att kunna fortsätta med sin hobby trots att de drabbats av nedsatt syn.

Ytterligare information om produkten kan fås av uppfinnaren Katarina Stenborg, 0706-73 98 65, katarina.stenborg@synpunkten.net.

 

 

 

 

Våren 2004 trodde Käte Schierwagen-Stenborg (th) att hon skulle behöva sluta med sin favoritsysselsättning, bridge, eftersom hennes syn hade försämrat så mycket. Idag, många år senare, spelar hon fortfarande - tack vare uppfinningen de Gula Ögonen. De Gula Ögonen på det gröna bridgebordet fungerar som en tyst påminnelse till medspelarna var de ska lägga korten så att Käte kan se dem.

De Gula Ögonen görs i keramik. En uppsättning består av tre Gula Ögon och kostar 100 kr + frakt.

k_stenborg

Katarina Stenborg som uppfunnit de Gula Ögonen.

www.kortspelaren.se