Uppfinnarna är det viktigaste för GUF och därför erbjuds möjlighet för alla medlemmar att få en egen sida om sin uppfinning. Kontakta styrelsen för ytterligare information.