På våra medlemsträffar har vi stående en programpunkt som vi benämner Innovationscykeln. Här ger vi kunskap om hur man kommer från en idé till en färdig produkt eller tjänst. Detta gör vi genom föreläsningar/föredrag med vitt skilda innehåll såsom:

 

  • Hur gör jag för att veta att min idé är ny?
  • Hur kan jag skydda min idé?
  • Behövs en marknadsundersökning?
  • Hur vet jag att idén är möjlig att kommersialisera?
  • Hur skriver man en affärsplan?
  • Vilka avtal kan jag behöva?
  • Hur finansierar jag utvecklingen av min uppfinning?

 

Om du vill fördjupa dig mer kan du läsa detta PDF dokument:

Innovationscykeln

Varje ny termin presenteras på hemsidans kalender ett program som beskriver vilka områden som kommer att beröras på de närmast kommande medlemsträffarna. Medlemmar som har stor kompetens inom något/några av dessa områden är ibland föredragshållare. Behövs extern kompetens så tar vi in sådan.Du som är medlem är välkommen att anmäla ditt intresse för att ge kunskap till övriga medlemmar, beskriv vilket område du helst vill tala om. Detta gör du genom ett mail till info@guf.se