Göteborgs Uppfinnareförening – Idéstipendium 2020

Uppfinnare som är registrerad som medlem 2019 eller tidigare kan söka GUFs Idéstipendium. Ansökan ska skickas per mail till info@guf.se

Märk mailet med ”Idestipendium 2020”. Ansökan ska vara inskickad senast 11/10.
Juryns beslut kan inte överklagas.

Stipendiesumman är i år maximerad till 10 000 kronor.

Stipendieutdelning kommer att ske onsdagen den 28 oktober i samband med ordinarie medlemsmöte och stipendiaten ska då kunna närvara.

Eftersom vi idag inte vet om vi kan ha utdelning/möte på Yesbox så kommer alternativet vara en uppkoppling via zoom. Stipendiaten ska kunna ge

en kortare presentation av sin uppfinning denna kväll.

Detta ska finnas med i din ansökan som du skriver i ett worddokument.

Namn, Adress, Mailadress och Telefonnummer och födelseår.

 • Idén ska vara nyhetsgranskad, ange utfallet av denna och när den är gjord, gärna bilaga på granskningen.
 • Ange om du har patent, varumärke eller designskydd, inklusive registreringsnummer
 • Beskriv din idé, vad löser den för problem
 • Hur långt har du kommit i utvecklingen av din idé och vad är ditt nästa steg
 • Juryn lägger stor vikt vid att du beaktar de globala målen för hållbar utveckling när det t.ex.

  gäller val av material/tillverkningsmetoder/miljö/samhälle och ekonomi etc. Skriv på vilket

  sätt din idé följer dessa mål. https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

 • Har du fått innovationsstöd från exempelvis Almi, UppfinnarLotsen eller från annat håll. Skriv

  på vilket sätt du fått stöd och från vilken aktör.

 • Hur tänker du kommersialisera din idé/uppfinning (ex licensiering, sälja idén/uppfinningen,

  köra själv ...)

  Göteborgs Uppfinnareförening 2020-09-11
  Styrelsen/ Lena Nyström