Göteborgs Uppfinnareförening – Idéstipendium

Uppfinnare som är registrerad som medlem 2016 eller tidigare kan söka GUFs Idéstipendium.

Ansökan ska vara inskickad per mail till info@guf.se eller per brev till Lena Nyström, Hallstenshagen 20,

426 56 Västra Frölunda. Märk mejl/brev med ”Idéstipendium 2017”. Juryns beslut kan inte överklagas.

Ansökan ska vara inskickad senast 28/9.

Stipendiesumman är maximerad till 5000 kronor.

Stipendieutdelning kommer att ske onsdagen den 18 oktober i samband med ordinarie medlemsmöte och

vi vill då att stipendiaten ska kunna närvara.

Detta ska finnas med i din ansökan:

Namn, Adress, Mejladress och Telefonnummer

Idén bör vara nyhetsgranskad, ange utfallet av denna och när den är gjord

Ange om det finns patent, varumärke eller designskydd, inklusive registreringsnummer

Beskriv kort idén, vad löser den för problem

Hur långt har du kommit med utvecklingen av denna

Har du fått innovationsstöd från Almi

Hur tänker du tjäna pengar på din idé/uppfinning