CAD
Tillgång till att använda vårt 3D-CAD program eller hjälp med att använda detta kan vi också erbjuda. Vill du få en konstruktion och CAD-scen utförd så kan du göra det tillsammans med GUF-medlem Sven Hellestam. Robert Perneborn kan också i mån av tid konstruera CAD underlag. Avtala direkt med sven.helle@mail.se eller robert@perneborn.se . Det finns även möjlighet att få sin uppfinning presenterad som animerad film. Ett par exempel på hur detta kan se ut finns under sidan Uppfinningar.

 

Collaparte AB har även donerat två licenser till GUF av  Hanley Innovations VisualFoil 5.0: Airfoil Analysis Software. Programmet innehåller de flesta NACA-profiler som man kan komponera med. Programmet stöder både luft och vattenströmmning.

screenshot


Prototypframställning
GUF har ett samarbete med en mekanisk verkstadsutbildning som innebär att GUF-medlemmar kan få hjälp med prototyptillverkning synnerligen förmånligt. Verkstaden tillverkar både för hand och med CNC-maskiner (med C-axel, ej A, B eller delningsapparat) som eleverna programmerar, vilket innebär möjlighet att ta fram mindre serier. Allt förstås på villkor att projektet är lärorikt för eleverna. Du måste tillhandahålla en ritning eller tydlig skiss. Standardprofiler i aluminium och stål finns; ovanligare komponenter eller material måste tillhandahållas av dig själv.

Vi har också fått ett mycket bra erbjudande från Daniel Magnusson på 3D printade prototyper i plast. Han driver denna prototypframställning som fritids-syssla och därmed utan vinstsyfte.  Daniel är också medlem i Göteborgs Uppfinnareförening och har samma sekretessansvar som alla andra medlemmar, vilket ej gäller eleverna på den verkstadsmekaniska utbildningen ovan.  Kontakta modellverkstaden@bredband.net för mer information om både verkstad och 3D printning.

 

Juristresurser

De flesta jurister och advokater strävar förhoppningsvis efter att hjälpa sina klienter, såväl företagare som privatpersoner, med sina juridiska frågor och problem på bästa tänkbara sätt. Det gör vi också, men vi strävar samtidigt efter att tillgängliggöra juridiken på ett sätt som gör juridiken lättförståelig för våra klienter.Du som behöver hjälp med avtal, dock inte avtal som gäller immaterialrätt, är välkommen att kontakta honom på nils.edlund@rear.nu, 0735-230915

Timkostnaden är normalt 1500 kr + moms, som medlem är kostnaden 1200 kr + moms.

 

Boken “Utveckling – är att se, söka och förverkliga” av Björn Arén (Kursbok i produktutveckling)

GUF medlemspris 250:- (Marknadspris 400:-). ISBN 978-91-975790-3-2. Boken beställer du direkt av författaren Björn Arén, aren@tele2.se, 070-65 595 65.

”Den här boken kan många behöva läsa. Här finns det som man en gång har lärt sig, men sedan glömt. Eller för dig som är ny som uppfinnare och vill veta mera. Författaren har bra kunskap om vad som gäller i verkligheten”.
Rolf Sörgren, företagare/ingenjör och medlem i GUFKonferensassistans
Hjälp vid vid lansering/ utställning av uppfinningar med mera.
Mer info på www.synpunkten.net

 

 

Göteborgs Uppfinnareförening – Idéstipendium

Uppfinnare som är registrerad som medlem kan söka GUFs Idéstipendium. Medlemskapet ska ha ingåtts året före det år stipendium söks.

Ansökan skickas per mail till info@guf.se. Stipendiesumman är maximerad till 5000 kronor. Juryns beslut kan inte överklagas.

 

Detta ska finnas med i din ansökan:

  • Namn, Adress, Mailadress och Telefonnummer
  • Idén bör vara nyhetsgranskad, ange utfallet av denna och när den är gjord
  • Ange om det finns patent, varumärke eller designskydd, inklusive registreringsnummer
  • Beskriv kort idén, vad löser den för problem
  • Hur långt har du kommit med utvecklingen av denna
  • Har du fått innovationsstöd från Almi
  • Hur tänker du tjäna pengar på din idé/uppfinning

 

 

Att skydda sin uppfinning :

Möjliga immaterialrättsliga skyddsmetoder och patentkostnadsmodellen.

En guide för enskilda uppfinnare

Finns att köpa/beställa på info@guf.se Pris 100 kr + porto

 

Sälj eller licensiera dina patent på GizmoIP.com

Läs mer i dokumentet. Allt gäller även under 2017  GUF (1)

 

Innovationscykeln

Innovatörsguiden (del 1)
Innovationscykeln (del 2)

 

Från ide till innovation
Innovation Online

 

Bevakning av årsavgifter för patent, design och varumärke

Bevakning avgifter patent

 

Hur skyddar du ditt företag och din idé?

Pressmeddelande om “EU-patentet”
Patentskydd

Goda råd inför möte med patentbyrå. Utformad av Johan Westerberg från Westpatent.
Föreberedelser

 

GUF – Innovation X

Företagarna Göteborg i samverkan med Götebogrs Uppfinnareförening.

Nu skapar företagare tillsammans med uppfinnare nya möjligheter för framtagande av innovationer .

INNOVATION X står för koppling mellan företagare och uppfinnare

Inom ramen för samarbetet mellan Företagarna och Svenska Uppfinnareföreningen startar Göteborgs Uppfinnareförening (GUF) och Företagarna Göteborg en förmedlingstjänst mellan dig som uppfinnare och medlemsföretag i Företagarna Göteborg.

Uppfinnare och medlem i GUF får chansen att få en direktkoppling till en möjlig samarbetspart för att kommersialisera sin idé eller uppfinning. Med en enkel förstudie genomförd och godkänd av GUF får man presentera produkten (vara eller tjänst) för en handläggare under sekretess. Handläggaren väljer sedan en eller flera medlemsföretag som får en propå om ett möte med dig under sekretess.

Utgångspunkten för ett sådant möte är att antingen etablera ett samarbete eller att det leder vidare till en ny kontakt för samarbete.

Är du bland de första fem som anmäler dig till InnovationX så erbjuder GUFs styrelse hjälp att sammanställa din förstudie.

Anmäl dig med namn och kort produktförklaring till ordförande GUF, Lena Nyström:lena.nystrom@telia.com

 

Företagarna Göteborg och Göteborgs Uppfinnareförening (GUF) ingick 2013 samverkansavtal för ökad tillväxt och jobbskapande i små företag.

På fotot – Ordförande GUF, Lena Nyström, Ordförande Företagarna Göteborg, Gunilla Almgren.

Sedan 2012 finns samarbete på riksnivå mellan Företagarna Sverige och Svenska Uppfinnareföreningen.