CAD
Tillgång till att använda vårt 3D-CAD program eller hjälp med att använda detta kan vi också erbjuda. Vill du få en konstruktion och CAD-scen utförd så kan du göra det tillsammans med GUF-medlem Sven Hellestam. Robert Perneborn kan också i mån av tid konstruera CAD underlag. Avtala direkt med sven.helle@mail.se eller robert@perneborn.se . Det finns även möjlighet att få sin uppfinning presenterad som animerad film. Ett par exempel på hur detta kan se ut finns under sidan Uppfinningar.

 

Collaparte AB har även donerat två licenser till GUF av  Hanley Innovations VisualFoil 5.0: Airfoil Analysis Software. Programmet innehåller de flesta NACA-profiler som man kan komponera med. Programmet stöder både luft och vattenströmmning.

screenshot


Prototypframställning
GUF har ett samarbete med en mekanisk verkstadsutbildning som innebär att GUF-medlemmar kan få hjälp med prototyptillverkning synnerligen förmånligt. Verkstaden tillverkar både för hand och med CNC-maskiner (med C-axel, ej A, B eller delningsapparat) som eleverna programmerar, vilket innebär möjlighet att ta fram mindre serier. Allt förstås på villkor att projektet är lärorikt för eleverna. Du måste tillhandahålla en ritning eller tydlig skiss. Standardprofiler i aluminium och stål finns; ovanligare komponenter eller material måste tillhandahållas av dig själv.

Vi har också fått ett mycket bra erbjudande från Daniel Magnusson på 3D printade prototyper i plast. Han driver denna prototypframställning som fritids-syssla och därmed utan vinstsyfte.  Daniel är också medlem i Göteborgs Uppfinnareförening och har samma sekretessansvar som alla andra medlemmar, vilket ej gäller eleverna på den verkstadsmekaniska utbildningen ovan.  Kontakta modellverkstaden@bredband.net för mer information om både verkstad och 3D printning.

 

 

Konferensassistans
Hjälp vid vid lansering/ utställning av uppfinningar med mera.
Mer info på www.synpunkten.net

 

 

Göteborgs Uppfinnareförening – Idéstipendium

Uppfinnare som är registrerad som medlem kan söka GUFs Idéstipendium. Medlemskapet ska ha ingåtts året före det år stipendium söks.

Ansökan skickas per mail till info@guf.se. Stipendiesumman är maximerad till 5000 kronor. Juryns beslut kan inte överklagas.

 

Detta ska finnas med i din ansökan:

  • Namn, Adress, Mailadress och Telefonnummer
  • Idén bör vara nyhetsgranskad, ange utfallet av denna och när den är gjord
  • Ange om det finns patent, varumärke eller designskydd, inklusive registreringsnummer
  • Beskriv kort idén, vad löser den för problem
  • Hur långt har du kommit med utvecklingen av denna
  • Har du fått innovationsstöd från Almi
  • Hur tänker du tjäna pengar på din idé/uppfinning

 

PUFF;

Personlig Utveckling för Uppfinnare

Smakprov – PUFF

Nu kan du beställa PUFF – Personlig utveckling för uppfinnare genom att

maila till info@guf.se 100kr+porto, totalt 140 kr/styck.

Vid samtidigt köp av större antal så kan vi ge specialpris.

 

Att skydda sin uppfinning :

Möjliga immaterialrättsliga skyddsmetoder och patentkostnadsmodellen.

IP – Guiden;

En guide för enskilda uppfinnare

Finns att köpa/beställa på info@guf.se Pris 100 kr + porto

 

Sälj eller licensiera dina patent på GizmoIP.com

Läs mer i dokumentet. Allt gäller även under 2017  GUF (1)

 

Innovationscykeln

Innovatörsguiden (del 1)
Innovationscykeln (del 2)

 

Från ide till innovation
Innovation Online

 

Goda råd inför möte med patentbyrå. Utformad av Johan Westerberg från Westpatent.
Föreberedelser