Här kan du finna dokument och kungörelser från staten och andra myndigheter som berör uppfinnare, innovatörer och entreprenörer.

Innovationspolitik för tillväxt – Christian Sandström, Nils Karlson och Karl Wennberg

 

Möjligheter för ökad upphandling av spetsteknik och avancerade systemlösningar

Innovationspartnerskap – ett nytt förfarande för att främja innovation och utveckling

Förutsättningar och möjligheter för innovationsupphandlingInkubatorernas roll i det svenska innovationssystemet. Rapport 14 från Entreprenörskapsforum.
napo_ejermo_webb.pdf


En av de viktigaste frågorna för utformning av innovationspolitiken borde vara vilka innovationsmiljöer som är mest framgångsrika. Ändå finns knappt några studier som ger svar på var de viktiga innovationerna tas fram. Därför har Reforminstitutet bett Tekn. Dr Christian Sandström att granska var 100 viktiga svenska innovationer har tagits fram. Undersökningen har finansierats av Svenska Uppfinnareföreningen.
Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer?


I den ständiga uppförsbacken att argumentera uppfinnarens betydelse saknar man ofta referenser och skarpa bevis för det man säger. Stockholms innovatörskrets har samlat ihop sådana referenser, dokument, statistik, rapporter etc på ett ställe. Materialet finns att hitta på denna websida:
fakta.swedinvent.seKartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar:
Kartläggning


Regeringsbeslut om uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar:
Regeringsbeslut

 

Bra att läsa;

Här är alla böckerna i Föreningsserien;

GOTLIB – folkbiblioteken

Boken om revisorn;

GOTLIB – folkbiblioteken