Vill Du bli medlem i föreningen? Styrelsen träffar personligen alla blivande medlemmar för att ge information om vår förening och vår verksamhet. Samtidigt vill vi förstås veta vad Du har för förväntningar och vad Du kan bidra med för att stärka vår förening. Så snart Du har anmält ditt intresse för medlemskap försöker vi ordna en tid som passar oss båda. Välkommen!Kontakta styrelsen i god tid innan du besöker oss. Detta görs lämpligen per e-mail på: info@guf.se. Göteborgs Uppfinnareförening är en ideell uppfinnareförening. GUF skapar förutsättningar för sina medlemmar att komma framåt i idéprocessen. Vår verksamhet består bl.a. av kunskapshöjande insatser, såsom föredrag, kurser, företagsbesök och idédiskussioner. Att få kunskap och förståelse för uppfinnandets betingelser är primärt.

Viktigt inslag är också samverkan/nätverkande medlemmar emellan och även med uppfinnare från andra lokala föreningar. Det är viktigt att medlemmarna delar med sig av sin kunskap och sitt eget nätverk för att på så sätt också hjälpa andra framåt med sina idéer. Medlemmarna får även möjlighet att delta i utställningar och mässor samt presentera sina skyddade idéer gratis via vår hemsida.

GUF påverkar innovationsområdet genom att delta i debatten som rör dessa frågor både i pressen och genom politiska kontakter. Vi ser gärna att våra medlemmar är aktiva och kommer med förslag till vidare utveckling av föreningen.

   Detta får du som medlem i GUF

 

MEDELMSANSÖKAN & SEKRETESSFÖRBINDELSE

Ladda hem formulären nedan.Tag med ifyllda formulär samt legitimation.Medlemsavgiften är:

400:- för vuxna.

250:- för ungdomar.

Betalning kan ske till bankgiro 174-4515.