Medlemmarna kan ta del av aktiviteter där personerna som ingår ger varandra tips och råd utifrån egna kunskaper och erfarenheter. Alla aktiviteter sker under sekretess.


Open Innovation
Varannan onsdagkväll är det medlemsträffar. En del av dessa kallar vi Open Innovation. Det är träffar där en eller flera medlemmar presenterar sin uppfinning, med syftet att få tips och råd på frågeställningar som han eller hon vill ha svar på - det handlar om att komma vidare i innovationsprocessen.


EntreprenörsBubbel
Träffar med fokus på sälj och marknadsföring. För dig som fått ut eller håller på att få ut din innovation på marknaden. Gruppen har en samtalsledare.


InnovatörsBubbel
Träffar med fokus för dig som vill komma framåt i innovationsprocessen. Diskussionsinriktat där medlemmen presenterar sin uppfinning för gruppen och får feedback kring tekniska lösningar, materialval, marknadsföring med mera. Gruppen har en samtalsledare.

Mentorer

En mer personlig aktivitet att ta del av är mentorskap. Där erbjuder vi bollplank och samtalspartner, en mentor, med egna erfarenheter från företagande och näringsliv. Mentorn är en engagerad lyssnare som får dig att tänka efter innan du fattar nya och strategiska beslut i din uppfinnarverksamhet. Är du intresserad av att kunna få ta del av detta stöd, kontakta Lena Nyström för mer information, lena.nystrom@telia.com.