23 februari 1924 – 5 juli 2006

Maja Zeidler, var sedan början av 1980-talet mycket engagerad och aktivt drivande i uppfinnarfrågor i Göteborg.

Först i Göteborgs Uppfinnareklubb (GUK) och därefter i Göteborgs Uppfinnareförening (GUF), som hon också var ordförande i

under ett flertal år. Maja antogs 1983 som medlem i Svenska Uppfinnareföreningen (SUF).

Maja Zeidler är uppfinnaren bakom den så kallade Torrbollen. För denna uppfinning

belönades hon 1980 med en silvermedalj på uppfinnarmässan i Genève.


 

Ulla Lindeberg Lätta Lyft

Utvecklar hjälpmedel för personer med funktionshinder med utgångspunkt från mig själv och mitt rörelsehinder. Lätta Lyft bärsitsar finns ute på marknaden. I serien finns produkter som kan kopplas till bärsitsarna se www.lattalyft.se


 

Birgitta Olsson, internationellt hyllad uppfinnare, verkställande direktör för Torso Innovation, och undersköterska, har uppfunnit Spoldosan - en unik produkt som inte bara minskar spridning av legionellabakterier utan är också ett hjälpmedel för äldre och rörelsehindrade.

 


 

 Julia Taube, myIDolls AB.  Så här beskriver Julia sina unika dockor som hon egenhändigt har utvecklat;

– A doll for all children and for all kind of games!

http://www.myidolls.se/


 

Pia Sternberg, FP Innovation AB

Uppfinnare och innovatör till Broddplattan. Med vårt broddverktyg, "Broddplattan", blir broddning av din häst äntligen något lustfyllt och roligt. Broddplattan och våra färgade broddar gör broddning till ett sant nöje. http://www.hiphoof.com/


 

Eva Eriksson Design AB Uppdragen har varit varierande under åren och spänner från grafisk design och illustrationer till konsumentprodukter och då speciellt produkter för barn, bl.a skolmöbler och produkter för utomhuslek. En av innovationerna är Silent socks, möbeltass för stolar med stålrörsben. http://www.makedesign.se/eva_frame.html


 

Eva-Lisa Andersson, har varit projektledare för YCC, Your Concept Car, som utvecklades på Volvo av kvinnor för kvinnor. Idag erbjuder Eva-Lisa kvalificerad projektledning av tekniskt komplexa projekt, affärsanalyser, implementering av affärsprocesser för ökad kvalitet och effektivitet.  Agerar stöd vid outsourcing och uppbyggnad av underleverantörsrelationer samt för innovativa produktutvecklingsprocesser i stora och små organisationer. https://www.linkedin.com/in/eva-lisa-andersson-73374011

 


 

Carina Forsman

Uppfinnare/innovatör till bla. Fastrid, Fixeringsanaordning för infusionsaggregat

http://ahsolutions.se/


 

Paula Helltegen Widén är uppfinnaren bakom ett flertal produkter såsom sylt, saft, juicer som är utvecklade från Havtorn. Egen havtornsodling i norra Bohuslän.  Wideum Garden, http://www.wideum.se/


 

Anna Gustavsson, utbildad designer från Ravensbourne Collage i London och Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Utvecklat bla greppförstorare vid Handsvaghet, Reumatism, Artros mm. Ger ett bättre och stabilare grepp och fästs enkelt på olika objekt.

http://www.agide.se/produkter-2/festivity/


 

Ulrika Nordenstam, Northern Well utvecklar egna innovativa friluftsprodukter som hänger och förankrar flexibelt utan separat montering eller åverkan.


Ninni Petersson, Flocazur AB

Marinbiolog som är en av ägarna till Flocazur AB och uppfinnarna till en unik miljövänlig teknik för avskiljning av partiklar i vätskor.

http://flocazur.com/


 

Monica Eriksson är grundare av Whiola Iqie of Sweden AB. Monica står bakom utvecklingen av behandlingstekniken Corrigas, träningsmetoden Tempus Qi och självhjälpsverktyget Whiola Star Flash Wise System som är den senaste innovationen. http://whiola.se/

 


 

Eleonore Bäck – Formgivare och illustratör med ett designföretag som erbjuder tjänster som produktformgivning,

illustrerade mönster och designkonsultation. Samarbetar med uppfinnare anslutna till Göteborgs uppfinnareförening.

http://www.eleonoreback.se/


 

Siw Eriksson

Siw Eriksson har en bakgrund bland annat som produktutvecklare innan hon började forska om smarta textilier med

resurssmarta processer i fokus, vid Textilhögskolan. Hon understryker sina breda hantverkskunskaper

som en viktig del av forskningsprocessen. Siw utvecklar en tredimensionell vävteknik med tillämpningsmöjligheter 

inom medicinsk teknik. http://smarttextiles.se/vavda-elektroder-till-for-tidigt-fodda-bebisar/


 

Solgun Drevik

I över 20 års tid har Solgun Drevik arbetat för att förbättra hygienprodukter, både inkontinensskydd, blöjor, bindor, trosskydd och tamponger. Har sitt namn på ett 70-tal patent/designskydd och ett 20-tal på marknaden. http://www.i3innovate.se/


 

Lena Nyström

Uppfinnare och Innovatör med lång erfarenhet av innovationsutveckling inom akademin och som fri uppfinnare. Har i flera år supportat uppfinnare för att göra det möjligt att komma framåt i utvecklingsprocessen. Är mentor, coach, process- och projektledare, styrelseledamot i bolag, ordförande i Göteborgs Uppfinnareförening och vice ordförande i Svenska uppfinnareföreningen. http://www.guf.se/index.php/om-guf/styrelse/