Loading...

Här skapas Sveriges viktigaste innovationer

Undersökningen har finansierats av Svenska Uppfinnareföreningen. Initiativet till den togs av Örjan Strandberg, ordförande i Stockholms Innovatörskrets, som också bidrog med förarbete och underlagsmaterial. Rapporten släpps idag den 28 augusti och är utförd av Reforminstitutet.

I Sverige har ingen av de många offentliga forsknings- och innovationsutredningar försökt att utröna i vilka miljöer de viktigaste innovationerna uppstår. Detta görs dock i den nya studien av innovationsforskaren Christian Sandström som Reforminstitutet publicerar. I den visas att de svenska universiteten står för 20 procent av innovationerna. I 80 fall av 100 kom de i stället från uppfinnare, i anställning hos privata företag eller i egen verksamhet.

Läs mer här.

Sveriges 100 främsta innovationer

Sponsorer

Samarbeten