Loading...

Inbjudan till seminarium i Göteborg 5 mars – Uppfinningar för personer med funktionsnedsättningar

Välkommen till en kvällsträff med fokus på uppfinningar inom hjälpmedelsområdet. Ta del av andras erfarenheter och få en överblick av vad du bör tänka på om du har en idé inom området. Svenska Uppfinnareföreningen och Hjälpmedelsinstitutet berättar om sitt samarbete och det stöd som respektive organisation erbjuder. Göteborgs Uppfinnareförening står som värd för seminariet.

Anmälan (obligatorisk) sker här: http://www.uppfinnare.se/seminarium_hjalpmedel_goteborg_2014

Vinnova satsar på Svenska Uppfinnareföreningens regionala innovationsprogram – IRT

Svenska Uppfinnareföreningen får sju miljoner kronor i anslag från Vinnova för att stärka verksamheten för uppfinnare. Förutom drygt två miljoner till basverksamheten 2014 har Vinnova beslutat att stödja utvecklingen av Innovation för Regional Tillväxt, IRT, under tre år framöver. Det är en satsning på närmare fem miljoner för att stötta fristående uppfinnare i den tidiga processen.

http://www.uppfinnare.se/vinnova_7miljoner

Forskarrapporten är klar – Uppfinningars betydelse för Sverige

Uppfinningar och principiellt nya idéer är grunden till innovation och därför betydelsefulla för Sveriges ekonomiska utveckling. Ska Sverige behålla sin konkurrenskraft och sitt välstånd i framtiden behövs innovationer som leder till nya och växande företag – som tar vid där de gamla avvecklas eller flyttar sin verksamhet utomlands.

I rapporten ”Uppfinningars betydelse för Sverige” har forskarna ansträngt sig för att gå till botten med begreppen. De har samlat modeller, analyser och praktikfall som belyser problem och möjligheter.

Rapporten levererar också ett konkret förslag till regering, riksdag och innovationsstödjande instanser, för hur den svenska innovationskraften kan stimuleras och tas till vara.

Forskarnas arbete är unikt i sitt slag då de på vetenskapliga grunder och med delvis nya metoder tagit sig an uppfinnaren och uppfinningar i ett underifrån perspektiv.

Läs hela artikeln och rapporten här.

127 år i uppfinnarnas intresse

Idag är det 127 år sedan Svenska Uppfinnareföreningen grundades, det gör SUF till världen äldsta uppfinnarförening. Grundaren var ingen mindre än den välkände patentingenjören och ballongfararen Salomon August Andrée. Mycket har hänt under åren och utvecklingen har gått rasande fort. Grundarens intentioner är dock bestående och präglar verksamheten än idag – att företräda Sveriges uppfinnare och bidra till att fler idéer blir innovationer.

Den 12 mars uppmärksammas med ett seminarium på Ingenjörshuset där forskarrapporten ”Uppfinningars betydelse för Sverige” presenteras. Under kvällen ordnas möte i riksdagshuset mellan innovationsforskare, politiker, uppfinnare och Svenska Uppfinnareföreningens innovationsråd.

Läs mer på SUF

Förnyelseavgifter för patent höjs i USA

SUF informerar om att förnyelseavgifterna på amerikanska patent ökar med mellan 24 och 54 procent från och med tisdag 19 mars 2013.

Taxeringsår Ökning Large Entity Ökning Small Entity
4 450 USD 225 USD
8 700 USD 350 USD
12 2590 USD 1295 USD

Förnyelseavgifter kan betalas upp till sex månader före ordinarie förnyelsedatum, och gäller från tidpunkten för betalning. SUF rekommenderar att betala/förnya de USA-patent som har ordinarie förnyelsedatum mellan 19 mars 2013 och 18 september 2013 med de gamla avgifterna.

Läs mer på SUF.

”Upp med alla ideér ur byrålådan”

Antingen ska vi hålla tummarna och hoppas på en ljus framtid. Eller så väljer vi att kavla upp ärmarna. Många stora företag har startat hemma i garaget, vi har inte råd att låta bra idéer ligga kvar i byrålådan, skriver en lång rad debattörer från Uppfinnareföreningen, Sveriges Ingenjörer och Högskolorna.

Läs hela artikeln och lämna gärna kommentarer här.

Sponsorer

Göte Eriksson

Samarbeten