Loading...

Ta chansen att påverka!

Detta kan du göra genom att föreslå kandidater till förtroendeuppdrag i Svenska Uppfinnareföreningen, SUF. Senast 170215 måste förslagen ha inkommit till SUF:s Kansli.

Mer information på uppfinnare.se

Glöm inte bort din nominering!

Nu bara en vecka kvar att nominera till Årets Uppfinnarkvinna 2016. Deadline är den 30/9.

Läs mer om kriterierna på www.uppfinnare.se

Delta i First International Exhibition of inventions in Bangalore INDIEN!

SUF har nöjet att få inbjuda dig att med posters och flyers delta  i First International Exhibition of inventions in Bangalore INDIEN 9-11 september! Ett unikt tillfälle att marknadsföra sina produkter, uppfinningar, innovationer i ett stort land med många möjligheter till kontakt inom tillverkning, försäljning, export, import, licenser samt mycket mer. Läs mer här : Inbjudan Indien

Här skapas Sveriges viktigaste innovationer

Undersökningen har finansierats av Svenska Uppfinnareföreningen. Initiativet till den togs av Örjan Strandberg, ordförande i Stockholms Innovatörskrets, som också bidrog med förarbete och underlagsmaterial. Rapporten släpps idag den 28 augusti och är utförd av Reforminstitutet.

I Sverige har ingen av de många offentliga forsknings- och innovationsutredningar försökt att utröna i vilka miljöer de viktigaste innovationerna uppstår. Detta görs dock i den nya studien av innovationsforskaren Christian Sandström som Reforminstitutet publicerar. I den visas att de svenska universiteten står för 20 procent av innovationerna. I 80 fall av 100 kom de i stället från uppfinnare, i anställning hos privata företag eller i egen verksamhet.

Läs mer här.

Sveriges 100 främsta innovationer

Sponsorer

Samarbeten