Loading...

GUFs Idéstipendium 2014

 Julia Taube 2014 års stipendium tagare
Göteborgs Uppfinnareförening har idag tilldelat Julia Taube 2014 års stipendium som är på 5000 kronor. Julia får stipendiet för utveckling av sin idé som ska ge små barn ett nytt redskap i sin lek som också kommer att påverka deras verklighetsuppfattning på ett positivt sätt. Julia är en mycket drivande uppfinnare som har en plats på Brew House Inkubator i Göteborg. Julia deltar också i den MentorRing utbildning som drivs av Lena Nyström. Att Julia redan har tänkt på marknadskontakter ser vi också genom att hon ingår i det samarbete som Göteborgs Uppfinnareförening och Företagarna Göteborg bedriver under namnet InnovationX. Vi önskar Julia all lycka till med sitt uppfinnande och ser fram emot när hennes produkt finns på marknaden i sitt rätta sammanhang.

Uppfinnare får upprättelse efter 20 år

Pressrelease 2014-06-17

Första steget mot ett bättre samhällsklimat för entreprenörer och uppfinnare
Tingsrätten i Stockholm meddelade under tisdagen en dom som kan vara början till slutet för finansstarka organisationers/klippares metoder att utan ersättning lägga beslag på kapitalsvaga entreprenörers och uppfinnares livsverk i kraft av sin ekonomiska styrka och genom att juridiskt processa motparten till tystnad.
Domen gäller en tvist mellan den statliga Stiftelsen Industrifonden och grundaren till System 3R-koncernen Börje Ramsbro. Industrifonden har hävdat att man under bankkraschen 1993 blivit rättmätig ägare till 30.000 aktier i företaget mot en likvid av en krona (dåvarande marknadsvärde ca 58 miljoner kronor). Några år senare avvecklade man sitt innehav till just den företagskapare som var hjärnan bakom i upplägget av System 3R-affären. Allt för att undkomma Ramsbros krav på ersättning.

Ferroamp har börjat prototyptesta

Intervju med Björn Jernström, VD på Ferroamp och vinnare av Inissions innovationstävling 2012.

Klicka här för att läsa om intervjun.

Sluss kan sänka fartyg under nya bron

En sluss under den nya Göta älvbron i Göteborg kan bli verklighet till år 2020. Visionen är att flytta mer transporttrafik från vägarna till sjöfarten för att låta näringslivet fortsätta att växa.

Gothenburg Sluls Group driver projektet “Sluls”, ett holländskt ord som står för inverterad eller negativ sluss. Tanken är att bygga en sluss under den nya Göta älvbron för att kunna sänka fartygen under bron.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2244765-fartygen-sanks-under-nya-bron

Regeringen satsar 16 miljoner på innovationstävling inom miljöteknik

Regeringen har idag gett Vinnova i uppdrag att genomföra en innovationstävling för att stimulera ny miljöteknik. Samtidigt har regeringen gett SCB i uppdrag att ta fram och vidareutveckla statistik över miljötekniksektorn. Båda uppdragen är en del av regeringens miljöteknikstrategi, där regeringen under 2011-2014 satsar 400 miljoner på att utveckla miljöteknik och miljöteknikexport.

Ämnesområde: Miljö, energi och klimat
Statsråd: Anna-Karin Hatt
http://www.regeringen.se/sb/d/17513/a/218834.

Röriga reportage

En av våra GUF-medlemmar har tillsammans med två uppfinnare från Lidköpings Idé
– och Uppfinnareförening tänkt ut ett innovativt rörsystem. Det är tänkt att
avhjälpa översvämningsfrågan för Vänern, en fråga som statens Klimat- och
sårbarhetsutredning högprioriterat, och som av regeringen bedöms som ha
nationellt intresse. Samtidigt ska det oönskade men rena Vänervattnet kunna bli
önskvärt dricksvatten för Göteborgare.

TV-reportage från SVT Västnytt:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/#./raka-ror-mot-oversvamningar?&_suid=135790132651303635827423038541

Ett längre radioreportage från P4 Värmland (10 minuter in i sändningen):
http://sverigesradio.se/sida/ljud/4354755

Stefan Andtbacka

Den internationella hem & hushållsmässans uppfinnarehörna

Har du en uppfinning som rör hem och hushåll, och satsar på en internationell succé? Då kanske uppfinnarehörnan på den internationella hem & hushållsmässan i Chicago kan vara något för dig! Så här beskriver de sig själva på hemsidan:

“The Inventors Corner Pavilion is one of the hottest destinations at the International Home + Housewares Show, consolidating Independent Inventors into one place, to make it easy for companies to find fresh products for sale or license. Inventors have unparalleled opportunities to demonstrate their products and network with industry execs in this high traffic area packed full of special events.”

Läs mer på inventortradeshows.com/show/housewares

Sponsorer

Samarbeten