Loading...

Förändringar i varumärkeslagen

Den 1 januari införs flera viktiga ändringar i varumärkeslagen och i anslutande författningar. 

Ändringarna markerar slutpunkten på ett flerårigt revisionsarbete som började på EU-nivå för snart tio år sedan. Bland de viktigaste förändringarna är att PRV kommer att kunna registrera varumärken som återges genom ljudfiler, rörliga bilder eller multimediafiler. En annan nyhet är att innehavare som får en invändning riktad mot sitt nyregistrerade varumärke i vissa fall kan kräva att den som invänder visar att åberopade äldre varumärken använts.

Mer info http://www.anpdm.com/newsletterweb/454459437242405A4472434359/4745594075474A5F437642465943

The 2019 challenge officially launches on January 8th, 2019

Though the format of the challenge remains the same, with each new edition of Imagine Chemistry the specific challenge areas change as they evolve with the changing needs of our business.

The 2019 challenge officially launches on January 8th, 2019, but as of December 1st you can find out about the new challenges and start submitting your ideas to our online challenge platform. Read more

Motioner till Årsmötet

GUFs medlemmar,

Du som vill påverka verksamheten – deadline för att lämna in motioner

till Årsmötet  är den 31/12 2018…  Skickas till info@guf.se

GUFs kvinnliga uppfinnare

GUFs kvinnliga uppfinnare träffades torsdagen den 22 november på Yesbox för trevlig samvaro och strategiplanering.

       

YASA motors

For a given power and torque requirement, YASA can deliver smaller, lighter electric motors and controllers than competing technologies. Read more.

Styrelsen för Göteborgs Uppfinnareförening har genomgått utbildning i Hållbarhetsfrågor.

Under fyra tillfällen under hösten 2018, med både föreläsningar och work shops, har CSR Västsverige utbildat GUFs styrelse i viktiga frågor för verksamhetens framtid.

Vad betyder Hållbarhet för GUF och hur ser FNs globala mål ut. Hur kan vi som förening, med rådgivning och utbildning till uppfinnare, påverka utvecklingen positivt i ett tidigt skede av innovationsprocessen. Intressanta frågor som stötts och blötts i livliga diskussioner. Nu är vi laddade och redo för nästa steg som gäller den interna verksamheten.

 

Sponsorer

Göte Eriksson

Samarbeten