Loading...

Bevisa ditt ägarskap

WIPO PROOF är online-verktyget där du kan få ett digitalt bevis för ditt ägarskap.

WIPO PROOF är en onlinetjänst som producerar ett digitalt fingeravtryck för din intellektuella tillgång, oavsett om det är en produktdesign, en uppfinning, forskningsdata eller något annat. Det digitala fingeravtrycket kan du sedan använda för att bevisa att din tillgång fanns från den tidpunkt du skapade fingeravtrycket.

Du får tillgång till det digitala fingeravtrycket samma sekund som du skapar det, och en kopia av det lagras på WIPO:s servrar i Schweiz.

https://www.prv.se/sv/om-oss/aktuellt/nyheter/bevisa-ditt-agarskap/

Har du en idé som kan underlätta vardagen för människor med funktionshinder?

Nu är det dags att söka bidrag för utveckling av nya smarta vardags- hjälpmedel som kan förenkla livet för människor med funktionshinder. Genom ett samarbete mellan Svenska Uppfinnareföreningen (SUF) och Bidragsstiftelsen DHR utlyses totalt 150 000 kr för året 2020. Läs mer

Buy and sell patents, trademarks and design

IP Marketplace is an online display window where buyers and sellers of IP rights can contact each other.

At IP Marketplace you can put your patents, patent applications, utility models, design and trademarks up for sale or out-licensing. You can also use IP Marketplace to search for IP rights to buy or license in.

The website is managed by the Danish Patent and Trademark Office.

https://ip-marketplace.org/

 

GUFs Idéstipendium 2019


NU MED FÖRDUBBLAD STIPENDIESUMMA – 10 000 KR

Du som är medlem i Göteborgs Uppfinnareförening, ANSÖK NU!

All info finns i pdf. där samtliga frågor måste vara besvarade när ansökan skickas in.

Juryns beslut kan inte överklagas.

Ansök senast 6 oktober –Prisutdelning 30 oktober

PATENT är inte alltid enda vägen

Du som bär på idéer och tänker söka patent – STOPP – STOPP – STOPP!!!

Tag gärna kontakt med Göteborgs Uppfinnareförening-GUF innan du lämnar in en patentansökan. GUF har stor kompetens och erfarenhet när det gäller skydd av idéer/uppfinningar, här finns också utbildningsmaterial att köpa.

Att skydda sin uppfinning

Möjliga immaterilarättsliga skyddsmetoder och Patentkostnadsmodellen

En guide på 52 sidor som behandlar det mesta du behöver veta för att ta ett beslut kring vilken väg du vill välja när du ska skydda din idé/uppfinning. Finns på både svenska och engelska, kan beställas på info@guf.se för 150 kr/st inkl porto. Specialpris för medlemmar.

Global Innovation Index (GII) 2019

Release of the Global Innovation Index (GII) 2019: Creating Healthy Lives-The Future of Medical Innovation

The Global Innovation Index (GII) looks forward to revealing the innovation rankings of economies and the findings of this year’s theme at the global launch in New Delhi, India, on Wednesday, July 24, 2019.

The GII is a source of insight into the multidimensional facets of innovation-driven growth. Providing 80 detailed metrics for 129 economies, the GII has become one of the leading references for measuring an economy’s innovation performance. Moving into its 12th edition in 2019, the GII has evolved into a valuable benchmarking tool that can facilitate public-private dialogue and where policy-makers, business leaders, and other stakeholders can evaluate innovation progress on an annual basis.

Each year the GII presents a thematic component that tracks global innovation. In this year’s edition, it analyzes the medical innovation landscape of the next decade, looking at how technological and non-technological medical innovation will transform the delivery of healthcare worldwide. It also explores the role and dynamics of medical innovation as it shapes the future of healthcare, and the potential influence this may have on economic growth.

Explore this year’s rankings and findings here: GII 2019 REPORT

Nystart för Nationella innovationsrådet med nya ledamöter

Nystart för Nationella innovationsrådet med nya ledamöter

Idag har Nationella innovationsrådet sitt första möte för mandatperioden. Statsminister Stefan Löfven är liksom tidigare ordförande i rådet. I dag presenteras också nya ledamöter i rådet.

– Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft är en förutsättning för att lösa våra samhällsutmaningar, att säkra välfärden och skapa en hållbar utveckling, säger statsminister Stefan Löfven.

Förutom statsminister Stefan Löfven ingår också statsråden Isabella Lövin, Magdalena Andersson, Ibrahim Baylan och Matilda Ernkrans i innovationsrådet.

Nya ledamöter

Innovationsrådet är ett forum för samverkan mellan olika grupper och sektorer för utveckling av regeringens breda innovationsarbete. De nya externa ledamöterna som tar plats i Nationella innovationsrådet denna mandatperiod besitter olika erfarenheter och kompetens. Deras uppgift är att utifrån sina erfarenheter och perspektiv från näringsliv, akademi och andra delar av samhället bidra med synpunkter och råd på regeringens innovationsarbete.

 

Förteckning över ledamöter

Katarina Ageborg, VD AstraZeneca Sverige AB

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Sophia Bendz, partner Atomico samt investerare

Åsa Bergman, VD och koncernchef Sweco AB

Alrik Danielson, VD och koncernchef SKF-koncernen

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO

Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi

Daniel Sachs, VD Proventus

Sylvia Schwaag Serger, professor och prorektor Lunds universitet

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska sjukhuset

Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

 

Genvägar

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationella-innovationsradet/nationella-innovationsradets-arbetssatt-och-ledamoter/

 

Twitter

Följ nationella innovationsrådet på Twitter

Nationella innovationsrådet på Twitter

 

 

VINNOVA har fått förlängd projekttid för UppfinnarLotsen

GRATTIS ALLA SVERIGES UPPFINNARE !!!!       

 &                   

GUFs styrelse vill på detta sätt informera om att Göteborgs uppfinnareförening har från VINNOVA fått förlängd projekttid för UppfinnarLotsen inom utlysningen ”Stöd till innovatörer”.
Detta ska skapa fortsatt nya möjligheter för uppfinnare i Sverige som jobbar med idéer/uppfinningar som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede.
All information finns på www.uppfinnarlotsen.se där du även hittar direktiven för att kunna få delta och också en anmälningsblankett som ska skickas till lots@guf.se

DU SOM VILL SÖKA TILL PROGRAMMET, GÖR DET OMGÅENDE.
Vi har ett stort söktryck och vi startar med bla utbildning i juni. Frågor kan skickas till lots@guf.se

Lyssna här om du bär på idéer och behöver hjälp

Svenska uppfinnare – Solgun Dreviks nydanande kombo

Hon har ett 70-tal patent inom främst hygienprodukter, men ser sig inte som uppfinnare utan som “kombinator”. Nu hjälper hon en ny generation innovatörer att kliva fram.

Solgun Drevik började 1986 arbeta på Mölnlycke AB, välkänd tillverkare av hygienprodukter av olika slag utanför Göteborg. Där kom hon att bli den ledande utvecklaren av tunna hygienartiklar. I stället för mjuka, tjocka bindor kombinerade hon styva superabsorberande material med en smidig och tunn passform. På det viset underlättade hon livet för miljontals kvinnor, i och utanför Sverige.

Idag arbetar Drevik främst med att stötta andra uppfinnare, särskilt sådana som befinner sig i ett tidigt skede med en idé. Det gör hon som projektledare för “Uppfinnarlotsen”, en statligt finansierad satsning i vilken idéer i tidigt skede testas. De idéer som bedöms vara nya och relevanta får stöd av olika slag.

Bland uppfinnarna i projektet medverkar Sara Serray, som tagit fram ett nyttigt godis som nu är i produktion och är ute på marknaden, samt Leila Shirazi, kirurg som håller på att ta fram ett nytt kirurgiskt instrument som ska underlätta vissa operationer.

Sponsorer

Samarbeten