Loading...

Justitieministern gick till personangrepp i riksdagen

Debatten i riksdagen handlade om varför många uppfinnare går under och att en del tar livet av sig.

Beatrice Ask vägrade svara på frågan om varför bedrägerier, hot, utpressning och andra brott inte ska utredas av Ekobrottsmyndigheten, när dessa brott riktar sig mot enskilda uppfinnare. Hon vägrade också svara på frågan om varför lagen om patentintrång inte tillämpas.

Istället gick hon till personangrepp mot Hillevi Larsson (S) som ställt en rad frågor om rättsläget för just uppfinnare. Ask anklagade Larsson för att “ställa sig på en parts sida i en domstolsprocess”, trots att fallet i Larssons exempel handlade om hur en uppfinnare krossats i en privat skiljeprocess, helt utan krav på rättssäkerhet. 


Justitieministern går till personangrepp riksdagen: http://youtu.be/_8vg61xTHf0

Se hela denna debatt här: https://www.youtube.com/watch?v=jxoAV1Skn3g

IPR Forum: http://www.mynewsdesk.com/se/ipr-forum

Svensk innovationspolitik i ett nötskal – Vetandets värld

2 minuters sammanfattning av den svenska innovationspolitiken från “SR P1 Vetandets värld”.

Se videoinslaget på Youtube: http://youtu.be/c8NtyX8bQU8

Med Marcus Wallenberg, Annie Lööf och Andreas Vass. Den senare ger i alla fall ett konkret besked från regeringen:

Förslaget att starta ett statligt bolag för att stötta uppfinnare i rättstvister blir inte av; det anses bli för dyrt.

    – Hur kan det bli för dyrt för Sverige att se till att våra uppfinningar INTE stjäls och flyttas ut ur landet?
    – Hur ska Sveriges välstånd tryggas utan nya industrier som genererar arbetstillfällen  och exportintäkter?
– Hur förväntas uppfinnarna själva försvara sig mot rättsövergreppen när inte ens staten anser sig ha råd?!

Se även pressmeddelande “Uppfinnaruppropet i Almedalen 2014http://www.mynewsdesk.com/se/ipr-forum/pressreleases/uppfinnaruppropet-almedalen-2014-inbjudan-till-regeringen-och-socialdemokraterna-1012887

Uppfinnare får upprättelse efter 20 år

Pressrelease 2014-06-17

Första steget mot ett bättre samhällsklimat för entreprenörer och uppfinnare
Tingsrätten i Stockholm meddelade under tisdagen en dom som kan vara början till slutet för finansstarka organisationers/klippares metoder att utan ersättning lägga beslag på kapitalsvaga entreprenörers och uppfinnares livsverk i kraft av sin ekonomiska styrka och genom att juridiskt processa motparten till tystnad.
Domen gäller en tvist mellan den statliga Stiftelsen Industrifonden och grundaren till System 3R-koncernen Börje Ramsbro. Industrifonden har hävdat att man under bankkraschen 1993 blivit rättmätig ägare till 30.000 aktier i företaget mot en likvid av en krona (dåvarande marknadsvärde ca 58 miljoner kronor). Några år senare avvecklade man sitt innehav till just den företagskapare som var hjärnan bakom i upplägget av System 3R-affären. Allt för att undkomma Ramsbros krav på ersättning.

Sponsorer

Samarbeten