Loading...

Remfabrikens lastbil – tack vare insatser av Christer Kernell och Benny Hedlund

 

Nu när Remfabrikens lastbil har gått igenom registreringsbesiktningen och blivit godkänd, vill vi skicka en hälsning och en tacksamhetens tanke till Uppfinnarföreningen. Det var efter ert besök som vi – tack vare insatser av Christer Kernell och Benny Hedlund – till slut fick ordning på lastbilen. Utan deras hjälp hade vi med all säkerhet fortfarande stått på ruta ett.

Ert besök var alltså ett avgörande ögonblick. Många hälsningar till er alla från oss på Remfabriken!

Katrin Bjerrome.

GUF är Sveriges bästa lokala uppfinnarförening 2016!

Stiftelsen SKAPA har beslutat att utdela utmärkelsen “Agne Johanssons pris till bästa lokala uppfinnarförening 2016” med ett diplom och 15000 kronor till Svenska Uppfinnareföreningens medlemsförening Göteborgs Uppfinnareförening!

skapa-diplom

Grattis Kristina Frisk, årets Uppfinnarkvinna 2016!

Priset 75 000 kr till Årets Uppfinnarkvinna 2016 har idag tilldelats Kristina Frisk med sina uppfinningar DryDent.

Kristina är sedan några år tillbaka medlem i Göteborgs uppfinnareförening.

kristina-frisk kristina-frisk-2

GUFs Idéstipendium 2016

GUFs Idéstipendium 2016 tilldelades Pia Sternberg en uppfinnare som på ett föredömligt sätt utvecklar sin uppfinning till en behovsstyrd tjänst.
Uppfinningen har en stor marknadspotential och kan skapa värde långt utanför Sveriges gränser.

GUFs Idéstipendium 2016

PRV blir anslagsfinansierad myndighet 2017

Idag offentliggör regeringen sin budgetproposition för 2017. Genom den är det klart att PRV får ny finansieringsform som anslagsfinansierad myndighet redan från 1 januari.

PRV blir anslagsfinansierad myndighet genom förvaltningsanslag. Anslaget för 2017 uppgår till 315 588 000 kronor.

– Det här är mycket positivt och vi är nöjda med anslaget. Vi har arbetat för anslagsfinansiering under de senaste åren då det säkrar PRV:s framtida finanser. Den nya finansieringsformen positionerar betydelsen av immaterialrätt och immateriella tillgångar i innovationssystemet på ett helt annat sätt än tidigare, kommenterar PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg.

Länk till budgetpropositionen 2017 (avgiftsområde 24, näringsliv)

Sponsorer

Samarbeten