Loading...

Välkommen till Idélandet Sverige

Sverige är fullt av möjligheter och inga är lika bra på att se dem som ingenjörerna. Därför samlar vi våra medlemmar från norr till söder för att hitta och presentera nya lösningar på lokala utmaningar. På så vis skapar vi en idébank för framtiden.

Sveriges Ingenjörer besöker 20 regioner för att samla in våra medlemmars idéer och lösningar på lokala problem. Som medlem är du välkommen att anmäla intresse för att delta i de tänktankar vi ordnar i syfte att generera idéer.

Göteborg 20 oktober

Anmäl dig här http://www.sverigesingenjorer.se/Idelandet-sverige/

PRV blir anslagsfinansierad myndighet 2017

Idag offentliggör regeringen sin budgetproposition för 2017. Genom den är det klart att PRV får ny finansieringsform som anslagsfinansierad myndighet redan från 1 januari.

PRV blir anslagsfinansierad myndighet genom förvaltningsanslag. Anslaget för 2017 uppgår till 315 588 000 kronor.

– Det här är mycket positivt och vi är nöjda med anslaget. Vi har arbetat för anslagsfinansiering under de senaste åren då det säkrar PRV:s framtida finanser. Den nya finansieringsformen positionerar betydelsen av immaterialrätt och immateriella tillgångar i innovationssystemet på ett helt annat sätt än tidigare, kommenterar PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg.

Länk till budgetpropositionen 2017 (avgiftsområde 24, näringsliv)

Nominera samtidens innovativa kvinnor

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova uppmärksammar samtidens innovatörer genom utmärkelsen Innovationstalangerna. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram Sverige som innovationsland och uppdatera bilden av samtidens innovatör.

FOKUS PÅ KVINNOR

För att utmana den traditionella föreställningen om innovation som en manlig arena lyfter vi i år fram kvinnor som är innovatörer, som kan inspirera och vara förebilder för andra. Bristen på jämställdhet i innovativa miljöer leder till lägre tillväxt och sämre möjligheter för kvinnor att lyckas med sitt företagande, visar forskning.

Utmärkelsen kommer att delas ut på Vinnovas innovationsdag den 26 januari 2017.

SVERIGE SOM INNOVATIONSLAND

Sverige har ett anseende  som ett progressivt land både när det gäller innovation och jämställdhet. Frågan är hur Sverige ska behålla ställningen och uppmuntra personer som kan ta stafettpinnen vidare. Genom att i år lyfta fram framstående kvinnor inom innovation vill vi utmana den gamla föreställningen om innovation som en manlig arena och visa upp tydliga exempel på Sverige som ett modernt innovationsland.

Sista dag för att skicka in ansökan är 4 november 2016. 
http://www.innovationstalangerna.se/

 

Göte Eriksson på Bokmässan!

Föreningens egen vice kassör Göte Eriksson har skrivit en bok som har 208 sidor och innehåller över 150 autografer på artister som uppträde i Sveriges Folkets parker under 40 och 50 talet. Från Evert Taube till Snoddas. Flera med artisternas egna teckningar. Dessutom över 250 bilder samt flera hundra berättelser. En unik bok om vad man kunde uppleva i Sverige under mitten av seklet på 1900 talet.

Göte Eriksson kommer att vara med på Bokmässan i Göteborg den 22 till 25 sept. 2016 samt ha scenframträdande lördagen den 24 sept. kl. 16.30,  ca. 20 minuter. Mer info går att få på goteeriksson.se

Göte Eriksson

Inbjudan till IEIK 2016 i Kunshan 16-27 november

Det här är en inbjudan riktad till dig som vill upptäcka affärsklimatet i världens mest innovativa nation KINA.
Du som vill nätverka, knyta kontakter och utforska vilka finansieringsmöjligheter det finns för just din
uppfinning, häng med och besök världens största och mest välbesökta mässa för uppfinningar och
entreprenörskap. Inbjudan kan du hitta här och ett detaljerat schema över alla aktiviteter ser du här.

Uppfinnings och Innovations mässa i RIGA Lettland

Uppfinnings och Innovations mässa MINOX 2016 i RIGA Lettland har nöjet att inbjuda GUFs medlemma att med posters och flyers delta den sjätte uppfinnings och innovationsmässan i Riga, Lettland den 7-8 oktober! Ett unikt tillfälle att marknadsföra produkter, uppfinningar och innovationer. Lettland är en spännande marknad med många möjligheter till Affärskontakter, tillverkning /försäljning export / import, licenser etc. Läs mer här!

Delta i First International Exhibition of inventions in Bangalore INDIEN!

SUF har nöjet att få inbjuda dig att med posters och flyers delta  i First International Exhibition of inventions in Bangalore INDIEN 9-11 september! Ett unikt tillfälle att marknadsföra sina produkter, uppfinningar, innovationer i ett stort land med många möjligheter till kontakt inom tillverkning, försäljning, export, import, licenser samt mycket mer. Läs mer här : Inbjudan Indien

Länets SKAPA vinnare och Framtidens Innovatörer har idag prisats på Residenset i Göteborg.

Med Landshövding Lars Bäckström som prisutdelare och i närvaro av vänner och familj samt representanter från Stiftelsen SKAPA och jury fick dessa uppfinnare ta emot pris och diplom.

SKAPA utvecklingsstipendium

Torbjörn Lund med idén Optixdrive samt Qiu-Hong Hu med idén Luxbright.

Framtidens Innovatörer

Joakim Sjöblom med idén Mina Tjänster samt Zhenni Liang , Jari Hanski och Chongyun Yao med idén Mentoris.
Vinnarna i länet går nu vidare till den nationella tävlingen där årets SKAPA vinnare kan erhålla 550 000 kr och Framtidens Innovatörer kan erhålla 75 000, 50 000 och 25 000 kr Vinnarna presenteras på en Innovationsgala i Stockholm i november.

 

IMG_1589
SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

Stort grattis till vinnarna i Sverigefinalen 2015!

Igår avgjordes årets Sverigefinal i Venture Cup. Under kvällen utsågs vinnarna i de fyra tävlingskategorierna samt totalvinnaren av Venture Cup 2015! Sverigepokalen gick till Aqua Robur som tog hem 150 000 kr och konsulttjänster från McKinsey & Company. 

Motiveringen från juryn lyder: Priset går till en innovativ och enormt cool idé med både kortsiktig och långsiktig marknadspotential. Teamet har en lösning som kan minska resursslöseri världen över. Detta tillsammans med det faktum att produkten kan appliceras på en rad andra områden gör att jury vill ge totalpriset i Venture Cup till just detta bidrag! 

Vinnare i de fyra tävlingskategorierna är FixCandle i Människa & Samhälle, Aqua Robur i Miljö & Energi, Ortrud Medical i Life Science & Teknik och Workaround i Webb, Mjukvara & Media som vinnare av 20 000 kr. Alla kategorivinnare får också mentorskap av SEB under ett år. 

Stort grattis!

Läs mer om vinnarna här

Sponsorer

Göte Eriksson

Samarbeten