Loading...

Mentorsprogrammet Prins Daniels Fellowship

Nu är det dags för unga entreprenörer som vill delta i mentorsprogrammet
inom Prins Daniels Fellowship att skicka in sina ansökningar.

Prins Daniels Fellowship inspirerar unga människor till entreprenörskap och stöttar unga entreprenörer. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan PrinsDaniel,Kungliga Ingenjörs-vetenskapsakademien, IVA samt framstående entreprenörer och företagsledare.

Läs mer här

Anmäl dig här

Köp kunskap med en innovationscheck

Har ditt företag en idé om en produkt eller tjänst där ni behöver undersöka potentialen innan ni vågar ta nästa steg? Då kan en innovationscheck vara något för er.

VINNOVA satsar 90 miljoner kronor under tre år på innovationscheckar som små och medelstora företag ska kunna använda för extern hjälp i tidiga utvecklingsfaser.

Om innovationscheckar »

Vässa din immaterialrättsstrategi utan kostnad!

Inom ramen för en innovationscheck kan små- och medelstora företag från och med april få tillgång till upp till 100 000 kronor för att kunna utveckla en strategi för hur immateriella tillgångar kan användas för att göra bättre affärer. Syftet med innovationscheckarna är att öka den innovationsdrivna tillväxten. Företagen som beviljas en innovationscheck kan välja att använda den till att ta fram en immaterialrättsstrategi. Man får då tillgång till rådgivarstöd och kunskap från en immaterialrättskonsult.


Utveckla din innovationsförmåga

Vässad immaterialrättsstrategi för företagare

Inom ramen för en innovationscheck kan små- och medelstora företag från och med april få tillgång till upp till 100 000 kronor för att kunna utveckla en strategi för hur immateriella tillgångar kan användas för att göra bättre affärer. Totalt finns det 90 miljoner kronor att fördela under en treårsperiod.

Läs mer på PRVbloggen

Har du utvecklat eller vill uppmärksamma en IT-baserad lösning som sätter patienten i centrum?

Har du en bra idé? Som kanske lett till ett nytt arbetssätt – eller på annat sätt gör din arbetsdag utvecklande och intressant? Nu är det hög tid att söka Vitalis stipendium om 50 000 kr. Ansökan eller förslag på mottagare av stipendiet ska vara juryn tillhanda senast den 6 mars 2015. Det står fritt för vem som helst inom vård och omsorg att anmäla kandidater till stipendiet. Dock skall kandidaten vara medveten om att han/hon är anmäld.

 

Stipendiet har instiftats av Vitalis tillsammans med Tieto Healthcare & Welfare. Det delas ut årligen till personal inom vård & omsorg som genom nytänkande utvecklar användarnära innovationer. Det kan handla om en produkt, ett projekt eller ett arbetssätt.
I år vill vi särskilt premiera integrerade lösningar som sätter patient eller brukare i centrum. Även andra innovativa lösningar är välkomna att ansöka.  Det är positivt om innovationen är implementerad eller om beslut om implementation har tagits.
Stipendiet är öppet för sökande från Sverige, Norge och Danmark.

 

Läs mer på www.vitalis.nu/stipendium

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

1,2 miljarder kronor till små och innovativa företag i hela Sverige
I dag tecknade Almi Företagspartner AB och Europeiska investeringsfonden (EIF) avtal om en garanti för ett nytt tillväxtlån till innovativa företag. Avtalet innebär att Almi kan låna ut 1,2 miljarder kronor över en tvåårsperiod. EIF:s garanti innebär att fler innovativa företag över hela Sverige nu kan få tillgång till finansiering för utveckling, tillväxt och expansion med förmånliga villkor.
http://www.regeringen.se/sb/d/19812/a/253053

Bevis på uppfinnarens betydelse!

I den ständiga uppförsbacken att argumentera uppfinnarens betydelse saknar man ofta referenser och skarpa bevis för det man säger.

Stockholms innovatörskrets har under den senaste tidens kontakter med media haft anledning att samla ihop sådana referenser, dokument, statistik, rapporter etc på ett ställe. Materialet finns att hitta på denna websida:

http://fakta.swedinvent.se

Sponsorer

Göte Eriksson

Samarbeten