Loading...

STIK lämnar Svenska Uppfinnareföreningen

Meddelande om STIKs utträde ur SUF – Svenska Uppfinnareföreningen

På STIKs återupptagna extrastämma den 14:e mars (ajournerad den 27:e februari), beslöt stämman genom majoritetsbeslut att lämna SUF som medlemsförening. STIKs utträde har meddelats SUFs styrelse den 15:e mars.

STIKs styrelse genom

Örjan Strandberg

Ordförande

EIT KIC InnoEnergy

EIT KIC InnoEnergy , ett EU-bolag för att stötta innovation och teknologi och deras olika erbjudanden för studenter, forskare och företag.

InnoEnergys strategi för Business Creation Services gäller speciellt för Highway (start-ups) och Boostway (tillväxtbolag). Affärsmodellen är att ta ägarandelar i bolagen, som ett VC-bolag, och stötta dessa start-ups/tillväxtbolag med kompetens och pengar; teknik, marknad, team och finansiering. Vid en framtida exit får de tillbaka medel att investera i nya bolag. 

Mer info direkt från kent.rundgren@cit.chalmers.se

-Jag har Sveriges smartaste hem

Anders Kjellström vill göra sitt hus i Mölndal till världens smartaste villa.

Han har kapat stor del av energianvändningen – och tror att smart styrning

blir en självklarhet i framtiden.

Detta beskriver han på  Sid 4 i ”Du och din el nr 2 2017”

Företagssäljare, inriktning innovation – Utbildning på distans

Efterfrågan på företagssäljare som kan kommersialisera nya produkt- och tjänsteinnovationer blir allt större. Orsaker till detta är bland annat den ökande mängden företag och en växande komplexitet hos produkter, tjänster och innovationer idag…Läs mer här. 

Marknadsföring på Linkedin

Vill du nå ut till din målgrupp med en tjänst, en produkt eller ett varumärke
är Linkedin ett riktigt bra arbetsverktyg. Det är ett arbetsverktyg när man
vill marknadsföra och sälja en tjänst, en produkt eller stärka ett varumärke. Läs mer här.

 

Sponsorer

Göte Eriksson

Samarbeten