Loading...

Är du en problemlösare?

Tävlingen The Nordic Independent Living Challenge går ut på att hjälpa äldre och funktionsnedsatta till bättre förutsättningar att bo hemma. Tävlingen består av flera etapper och vinnaren kommer att utses under sommaren 2016. För att delta i tävlingen ska anmälan vara inne senast 15 mars 2015.

http://www.realchallenge.info

Har du utvecklat eller vill uppmärksamma en IT-baserad lösning som sätter patienten i centrum?

Har du en bra idé? Som kanske lett till ett nytt arbetssätt – eller på annat sätt gör din arbetsdag utvecklande och intressant? Nu är det hög tid att söka Vitalis stipendium om 50 000 kr. Ansökan eller förslag på mottagare av stipendiet ska vara juryn tillhanda senast den 6 mars 2015. Det står fritt för vem som helst inom vård och omsorg att anmäla kandidater till stipendiet. Dock skall kandidaten vara medveten om att han/hon är anmäld.

 

Stipendiet har instiftats av Vitalis tillsammans med Tieto Healthcare & Welfare. Det delas ut årligen till personal inom vård & omsorg som genom nytänkande utvecklar användarnära innovationer. Det kan handla om en produkt, ett projekt eller ett arbetssätt.
I år vill vi särskilt premiera integrerade lösningar som sätter patient eller brukare i centrum. Även andra innovativa lösningar är välkomna att ansöka.  Det är positivt om innovationen är implementerad eller om beslut om implementation har tagits.
Stipendiet är öppet för sökande från Sverige, Norge och Danmark.

 

Läs mer på www.vitalis.nu/stipendium

Sponsorer

Samarbeten