Nystart för Nationella innovationsrådet med nya ledamöter

Idag har Nationella innovationsrådet sitt första möte för mandatperioden. Statsminister Stefan Löfven är liksom tidigare ordförande i rådet. I dag presenteras också nya ledamöter i rådet.

– Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft är en förutsättning för att lösa våra samhällsutmaningar, att säkra välfärden och skapa en hållbar utveckling, säger statsminister Stefan Löfven.

Förutom statsminister Stefan Löfven ingår också statsråden Isabella Lövin, Magdalena Andersson, Ibrahim Baylan och Matilda Ernkrans i innovationsrådet.

Nya ledamöter

Innovationsrådet är ett forum för samverkan mellan olika grupper och sektorer för utveckling av regeringens breda innovationsarbete. De nya externa ledamöterna som tar plats i Nationella innovationsrådet denna mandatperiod besitter olika erfarenheter och kompetens. Deras uppgift är att utifrån sina erfarenheter och perspektiv från näringsliv, akademi och andra delar av samhället bidra med synpunkter och råd på regeringens innovationsarbete.

 

Förteckning över ledamöter

Katarina Ageborg, VD AstraZeneca Sverige AB

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Sophia Bendz, partner Atomico samt investerare

Åsa Bergman, VD och koncernchef Sweco AB

Alrik Danielson, VD och koncernchef SKF-koncernen

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO

Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi

Daniel Sachs, VD Proventus

Sylvia Schwaag Serger, professor och prorektor Lunds universitet

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska sjukhuset

Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

 

Genvägar

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationella-innovationsradet/nationella-innovationsradets-arbetssatt-och-ledamoter/

 

Twitter

Följ nationella innovationsrådet på Twitter

Nationella innovationsrådet på Twitter