Idag är det oftast de stora teknikföretagen som söker patent i jämförelse med den självständiga uppfinnarna. Sten Engwall är ett lysande undantag med 25 patent bakom sig och fortfarande i arbetsför ålder trots sina 95 år.

Vad krävs av uppfinnaren idag för att lyckas? Kan samhället göra det enklare för den ensamma uppfinnaren att nå sina mål?
Hör en uppfinnareförening i Göteborg och Patent- och registreringsverket som har några tankar om problemet.

Bildresultat för sveriges radio play Den självständiga uppfinnarens kamp

https://sverigesradio.se/vetandetsvarld