Föreläsningen riktar sig till medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. 

Föreläsare: Anna Simmons – Projektledare, CSR Västsverige

I en föränderlig omvärld med nya krav behöver alla verksamheter utveckla sitt hållbarhetsarbete, både för att kunna vara aktuella i sitt erbjudande och för att bidra till en positiv samhällsutveckling. Varmt välkommen till en inspirationsföreläsning där du får lära dig vad hållbart företagande innebär, vilka drivkrafter som finns och hur du kan arbeta mer hållbart i din verksamhet. Genom ett strategiskt hållbarhetsarbete har du goda förutsättningar att skapa värde, för den egna verksamheten och för samhället, människa och miljö.