Den 1 januari införs flera viktiga ändringar i varumärkeslagen och i anslutande författningar. 

Ändringarna markerar slutpunkten på ett flerårigt revisionsarbete som började på EU-nivå för snart tio år sedan. Bland de viktigaste förändringarna är att PRV kommer att kunna registrera varumärken som återges genom ljudfiler, rörliga bilder eller multimediafiler. En annan nyhet är att innehavare som får en invändning riktad mot sitt nyregistrerade varumärke i vissa fall kan kräva att den som invänder visar att åberopade äldre varumärken använts.

Mer info http://www.anpdm.com/newsletterweb/454459437242405A4472434359/4745594075474A5F437642465943