GUFs kvinnliga uppfinnare träffades torsdagen den 22 november på Yesbox för trevlig samvaro och strategiplanering.