Petra Schatter blev Göteborgs uppfinnareförenings Idestipendiat 2018