GUFs medlemmar har tecknat förmånligt avtal för patentbevakning via Dennemeyer – www.dennemeyer.com

Vill du veta mera så kontakta oss på info@guf.se