Stora innovationstävlingar kan vara en katalysator för tekniksprång och öka Sveriges innovationstakt. 

Det slår docent Stefan Fölster, chef på marknadsliberala tankesmedjan Reforminstitutet, fast i en forskningsrapport. Läs mer…