Meddelande om STIKs utträde ur SUF – Svenska Uppfinnareföreningen

På STIKs återupptagna extrastämma den 14:e mars (ajournerad den 27:e februari), beslöt stämman genom majoritetsbeslut att lämna SUF som medlemsförening. STIKs utträde har meddelats SUFs styrelse den 15:e mars.

STIKs styrelse genom

Örjan Strandberg

Ordförande