Anders Kjellström vill göra sitt hus i Mölndal till världens smartaste villa.

Han har kapat stor del av energianvändningen – och tror att smart styrning

blir en självklarhet i framtiden.

Detta beskriver han på  Sid 4 i ”Du och din el nr 2 2017”