Vill du nå ut till din målgrupp med en tjänst, en produkt eller ett varumärke
är Linkedin ett riktigt bra arbetsverktyg. Det är ett arbetsverktyg när man
vill marknadsföra och sälja en tjänst, en produkt eller stärka ett varumärke. Läs mer här.