Ansökan om bidrag från Skyltfonden – Stöd för trafiksäkerhetsprojekt
 https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/Ansokan-av-bidrag/

Ansökningsdatum
Det finns två möjligheter att ansöka varje år, och ansökningar ska ha kommit in till Trafikverket senast den 1 mars eller den 1 oktober.