Affärsutvecklingscheckar är vårt stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

https://tillvaxtverket.se/aktuella-amnen/starta-foretag/stod-till-foretag/affarsutvecklingscheckar.html