Nu när Remfabrikens lastbil har gått igenom registreringsbesiktningen och blivit godkänd, vill vi skicka en hälsning och en tacksamhetens tanke till Uppfinnarföreningen. Det var efter ert besök som vi – tack vare insatser av Christer Kernell och Benny Hedlund – till slut fick ordning på lastbilen. Utan deras hjälp hade vi med all säkerhet fortfarande stått på ruta ett.

Ert besök var alltså ett avgörande ögonblick. Många hälsningar till er alla från oss på Remfabriken!

Katrin Bjerrome.