Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2017

2017 års nationella entreprenörskapsrapport baserad på data från Global Entrepreneurship Monitor, GEM. GEM är det mest omfattande och världsomspännande forskningsprojekt som årligen mäter och analyserar entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder.

Ladda ned rapporten