Entreprenörskapet i Sverige – Nationell GEM- Rapport 2017

”I 2016 års undersökning deltog över 166 000 personer och cirka 2 900 nationella experter

på entreprenöriella ekosystem”