PRV:s årliga Statistikårsbok innehåller unik information och statistik om innovation och immaterialrätt. I Statistikårsboken redovisas status och trender för immaterialrättsansökningar inom områdena patent, varumärke och design för 2016, med historik bakåt under 2000-talet.

https://www.prv.se/sv/Recycle-Bin/statistikarsbok_20164.pdf