Vi vill sätta Göteborg på kartan som Norra Europas mest företagsamma stad. En stad där nyfikna och handlingskraftiga människor utvecklar nya idéer för såväl samhällsutmaningar som för nya och växande företag.

Här kommer Göteborgs Uppfinnareförening vara en av många aktörer som ska ge råd och hjälp till dig med idéer.

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/starta-foretag/entreprenorskvarter