Vill du läsa Anders Kjellströms Effektmagasinet

Anmäl dig på länken nedan http://www.behovsbo.se/about

 Mer info om Anders Kjellström i Almedalen här:

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48569