Vill du digitalisera din verksamhet eller kanske ta fram en digital strategi? Med affärsutvecklingscheckar kan du ta in extern kompetens för att ta nya steg i ditt digitaliseringsarbete.

Kolla om ditt företag kan ansöka.

 

http://customers.anpdm.com/shared/images/pixel.gif